Award Recipient List

 

 

SPAS Golden Award

Year      Gold Award                                            Silver Award                              Bronze Award 

2017     Chua Chung Nam                                  Chong Siat Choo                        Andy Lim Quak Kong

2016     Chong Siat Choo & Lau Yew Hung      Roland Chew Chun Hian          Kelvin Chan Wan Li

          

SPAS Photo Performance Award

Year      Gold Award                                         Silver Award                                Bronze Award 

2019     Chong Siat Choo                                Jordan Sim Siaw Hong               Anmdeos Teo Liak Song

2018     Peter Lee Pui Weng                           Anmdeos Teo Liak Song            John Lai Teck Kee

 

Most Promising Photographer Award

2019      Terence Tan Kin Khian,  Jordan Sim Siaw Hong,  Andrew Bong

2018      Chai Nyong Sen,  Anmdeos Teo Liak Song

2017      Kam Mui Joon,  Tan Leong Chuan,  Peter Lee Pui Weng

2016      Kelvin Chan Wan Li,  Lau Yew Hung,  Boyes Leo Yong Chiang,  Chong Siat Choo

2015      Paul Yong Ching Haw,  Chua Chung Nam,  Chia Chung Ming

2014      Wesz Chern Wee Sze,  Nelson Tan Ching Leng,  Vong Yaw Ching

2013      Chong Lian San,  Lim Chiang Sen

2012      Lee Jun Jenn,  Alvin Jong Joon Jit

2011      Hii Yii Kuong,  Yap Kate Kiong,  Tan Khim Jen,  Lai Hon Foo

2010      Robin Kon Yin Hai,  Mak Sen Fatt,  Chong Kuet Haw

 

Club Championship Award

Year       Club Champion                                      Runner Up

2019      Chai Nyong Sen                                     Kam Mui Joon

2018      Kam Mui Joon                                       Tan Leong Chuan

2017      Liew Ted Ghee                                      Kelvin Chan Wan Li

2016      Lai Hon Foo                                           John Lai Teck Kee

2015      Wesz Chern Wee Sze                           Micheal Liew Yong Fei

2014      Claymond Leong Yung Nyee               Lai Hon Foo

2013      Claymond Leong Yung Nyee               Lai Hon Foo

2012      Claymond Leong Yung Nyee               John Lai Teck Kee

2011      John Lai Teck Kee                                Claymond Leong Yung Nyee

2010      John Lai Teck Kee                                Claymond Leong Yung Nyee

Achiever Award

2019     

Chai Nyong Sen        AFAPA

Chong Siat Choo       AFAPA

Chua Chung Nam     AFAPA

Claymond Leong      AFAPA

Kam Mui Joon          ASWAN, PSA 3*ND

Liew Ted Ghee          ACPE, PSA 5*PIDC

Chu Siew Thong       AFIAP, BPSA, MSWAN

Lai Hon Foo               FIVAF, FSAP, MICS, MUSPA

Photographer Distinction

Competence Photographer of SPAS (CP.SPAS)

2020     Terence Tan Kin Khian

2019     Chai Nyong Sen,  Chua Soon Ping,  Kam Mui Joon

2017     Liew Ted Ghee

2016     John Lai Teck Kee,  Jordan Sim Siaw Hong, Kelvin Chan Wan Li,  Lai Hon Foo,  Tan Khim Jen

Proficiency Photographer of SPAS (PP.SPAS)

2020     Jordan Sim Siaw Hong,  Terence Tan Kin Khian,  Kam Mui Joon

2017     Liew Ted Ghee,  Kelvin Chan Wan Li

2016     John Lai Teck Kee,  Lai Hon Foo,  Tan Khim Jen

Excellence Photographer of SPAS (EP.SPAS)

2020     Jordan Sim Siaw Hong

2016     John Lai Teck Kee

Master Photographer of SPAS (MP.SPAS)

2016     John Lai Teck Kee

Grand Master Photographer of SPAS (GMP.SPAS)

2016     John Lai Teck Kee

Exhibitor Distinction

Bronze Exhibitor of SPAS (BE.SPAS)

2019    Chai Nyong Sen,  Claymond Leong Yung Nyee,  Kam Mui Joon,  Lai Hon Foo,

             Liew Ted Ghee, Tan Leong Chuan, Lin Tat Chi Wolfgang

 

Silver Exhibitor of SPAS (SE.SPAS)

2019    Chai Nyong Sen,  Claymond Leong Yung Nyee,  Kam Mui Joon,  Lai Hon Foo,

             Liew Ted Ghee, Tan Leong Chuan, Lin Tat Chi Wolfgang

 

Gold Exhibitor of SPAS (GE.SPAS)

2020    Chai Nyong Sen

2019    Claymond Leong Yung Nyee,  Kam Mui Joon,  Lai Hon Foo, Liew Ted Ghee, Tan Leong Chuan,

             Lin Tat Chi Wolfgang

 

Platinum Exhibitor of SPAS (PE.SPAS)

2019    Claymond Leong Yung Nyee,  Kam Mui Joon,  Lai Hon Foo, Liew Ted Ghee, Lin Tat Chi Wolfgang

 

Diamond Exhibitor of SPAS (DE.SPAS)

2020    Kam Mui Joon

2019    Claymond Leong Yung Nyee,  Lai Hon Foo,  Liew Ted Ghee,  Lin Tat Chi Wolfgang

 

Associate of SPAS (ASPAS)

2020    Terence Tan Kin Khian

2019    Kam Mui Joon,  Tan Khim Jen,  Lin Tat Chi Wolfgang

2016    Chong Siat Choo,  Jordan Sim Siaw Hong,  Kelvin Chan Wan Li,  Liew Ted Ghee

2014    Chu Siew Thong,  Lai Hon Foo,  Lin Kah Wai,  Roland Chew Chun Hian

Fellowship of SPAS (FSPAS)

2020    Lin Tat Chi Wolfgang

2015    Chu Siew Thong

2014    Tan Song Chuan

Long Service Award

2009    John Lai Teck Kee

Honorary President of SPAS

Dennis Lau

Honorary of SPAS (Hon.SPAS)

 

2019     Eric Chen CF

2018    Lai Hon Foo, Chong Lian San, Lee Jun Jenn, Chu Ching Cuing, Najla Angawi, Mohammed Asif,

            Mohammed Asif, Dao Tien Dat,  Pandula Bandara,  Lin Tat Chi Wolfgang,  Rarindra Prakarsa, 

            Vannee Chutchawantipakorn, Leong Soon Seng, Michael Chong Swee Cheong, Tan Yew Seng,

            Henry Wong Mum Kwong,  Dan Law Cheng Tean,  Nick Ng Yeow Kee,  Anny Soo,  Calvin Ng,

            Heng Ching Chuan, Soo Wee Ming

2014    Geoffrey Lam Shan kong, Joseph Tay Wen Haur, Nelson Tan Ching Leng

2012    Jonathan Tai Nyik Fui, Robin Kon Yin Hai, Yap Kate Kiong

----      Francis Ho Khee Hock, George Chiew Sing Kok, Jacky Jong Tze Kiong, Lee Syan Yoo,

            Claymond Leong Yung Nyee, John Lai Teck Kee, Liew Ted Ghee, Fong Wui Syn, Giam Ann Kee,

            Chai Chin Khiong, Fong Yee Foong, Kho Chee Hui, Robert Tseu Sed Yong, Chua Wee Boo,

            Roland Chew Chun Hian, Elaine Chung Yuin Chieh, Ling Meng Chong, Liew Yong Fei

Honorary Fellow of SPAS (Hon.FSPAS)

 

2019   Chan Hua Chiang

2018   Han Luan Siew,  Leong Ho Jin,  Joseph Tam,  Tony Le Kim Thuan,  Tamma Srinivasa Reddy,    

           Wong Beow Leng,  Teodor Radu Pantea,  Teo Bee Yen,  Lee Hai Poh,  Goh Kim Hui,

           Raymond Chua Seng Chye, Teo Yong Kang,  Rasmono Sudarjo,  Waranun Chutchawantipakorn,

           Andreas L. Andreou, Koh Kok Hwa, Lau Tick Ngee, Danny Wong Yen Sin, Jeffrey Siow Kok Fei,

           Chu Siew Thong,  Hon Choon Kim,  Foo Kok Kin,  Harry Woo Hong Sang,  Ricky Teoh P.S,

           Steve Chong,  Lin Kah Wai